Zapewniamy szerokie spektrum badań

Począwszy od kierowców zawodowych, poprzez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, aż po operatorów maszyn i wózków widłowych. Zapraszamy także kierowców skierowanych na badania przez wydziały komunikacji. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań dla osób ubiegających się lub posiadających uprawniania na broń.

Badania są wykonywane w miłej i bezstresowej atmosferze. W trosce o Państwa czas, od razu po zakończeniu badania jest wydawane orzeczenie psychologiczne.

Zapraszamy Państwa - codziennie, łącznie z weekendami w umówionych godzinach.

W celu udzielenia informacji i ustalenia terminu badania prosimy o kontakt:

Tel. 665 204 707, 662 715 019
E-mail: mikolaj-bohm@wp.pl

Zakres badań

Badania psychologiczne (psychotesty) skierowane są do:

 • kierowców świadczących usługi w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy
 • kierowców przedłużających ważność prawa jazdy lub podnoszących kwalifikacje
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców skierowanych przez wydziały komunikacji:
  • za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  • po przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego
 • osób skierowanych przez lekarza
 • kierowców samochodów służbowych i flotowych
 • kierowców samochodów rajdowych
 • operatorów wózków widłowych, jezdniowych i spalinowych
 • operatorów koparek, spycharek, dźwigów, suwnic, podnośników itp.
 • osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia na broń
 • pracowników ochrony
 • osób ubiegające się o objęcie urzędu sędziego, prokuratora, komornika
 • osób starające się o uzyskanie licencji detektywa lub ją posiadających
 • osób starających się o uzyskanie dopuszczenia do wykonywania określonych zawodów i funkcji

Przebieg badania

Zgłaszając się na badanie należy zabrać ze sobą:

 • Prawo jazdy
 • Dowód osobisty (w szczególnych przypadkach paszport)
 • Skierowanie na badanie
  • W przypadku osób skierowanych przez wydziały komunikacji posiadanie
   Decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, jest warunkiem koniecznym w celu przeprowadzenia badania.
 • Okulary w przypadku osób z wadą wzroku
 • Dane firmy zawierające nazwę, adres i NIP, w przypadku osób, które chcą uzyskać fakturę.
 •  

  Badania są wykonywane w miłej i bezstresowej atmosferze.

O mnie

Mikołaj Böhm jest psychologiem z dziesięcioletnim stażem pracy. Wykładowca Politechniki Krakowskiej, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego - w Niepołomicach prowadzi pracownię psychologiczną PSYCHOMETRIA.

Jego działalność naukowa skoncentrowana jest wokół zagadnień psychologii pracy, psychologii środowiskowej oraz psychologii transportu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim współtworzy autorski program zajęć z zakresu diagnozy psychologicznej kierowców w ramach studiów podyplomowych. Poza pracą - pasjonat szybkiej jazdy na nartach, podróży i wędkarstwa.

O pracowni

Pracownia Psychologiczna PSYCHOMETRIA powstała w Niepołomicach w roku 2009 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom indywidualnych kierowców i firm.
Pracownia realizuje również szkolenia psychologiczne z zakresu psychologii pracy, doradztwa zawodowego oraz psychologii reklamy i marketingu. Realizowane są one na potrzeby podmiotów gospodarczych, samorządowych i osób fizycznych.

Osobą wykonującą badania w Pracowni jest także mgr Karolina Duniec. Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrealizowała studia podyplomowe Psychologia Transportu. Posiada uprawnienia do realizacji badań i orzecznictwa w obszarze psychologii transportu
i psychologii pracy. Obecnie realizuje również zajęcia z przedmiotu Metody diagnozy psychologicznej kierowców w ramach studiów podyplomowych Uniwerytetu Jagiellońskiego oraz prowadzi liczne szkolenia.

Akty prawne

Przepisy prawne regulujące zasady przeprowadzania badań psychologicznych wskazują ich przebieg oraz okres ważności wydawanych dokumentów (orzeczeń, konsultacji, itp.).

Osoba wykonująca badanie w ramach psychologii transportu (kierowca zawodowy, kierowca pojazdu uprzywilejowanego, egzaminator, instruktor) ma obowiązek ich ponownego wykonania:

 • co 5 lat przed 60 rokiem życia
 • co 30 miesięcy po ukończeniu 60 roku życia
 • skierowanie na badanie

Osoba skierowana na badanie przez wydział komunikacji wykonuje badanie jednokrotnie, bez konieczności ich powtarzania (w szczególnej sytuacji może to ulec zmianie).

Osoba podlegająca badaniu w ramach psychologii pracy (kierowca samochodu służbowego, operator wózka widłowego, operator sprzętu budowlanego), wykonuje je na skierowanie lekarza medycyny pracy, który także decyduje o terminie ponownego badania.

Podstawa prawna wykonywanych badań psychologicznych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (pdf)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (pdf)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (pdf)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (pdf)

Cennik

Badanie psychologiczne przeprowadzane w ramach psychologii transportu

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.)

150 zł

Badanie psychologiczne przeprowadzane w ramach psychologii pracy

100 zł

Badanie psychologiczne przeprowadzane celem uzyskania uprawnień na broń

250 zł

Kontakt

Mikołaj Böhm PSYCHOMETRIA
ul. Krzywa 9C
32-005 Niepołomice

NIP: 9451990541
REGON: 120887830

Tel. 665 204 707; 662 715 019
E-mail: mikolaj-bohm@wp.plZapraszamy Państwa codziennie, łącznie z weekendami. Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem.